Urządzenia systemów VoIP

Najogólniej rzecz ujmując systemy VoIP można zdefiniować odczytując ich skrót, VoIP to z angielskiego voice over internet protocol są to systemy, które umożliwiają przesyłanie mowy za pomocą łączy internetowych. Najefektywniej działają wówczas gdy skonstruowane są tak, aby przesyłanie mowy odbywało się za pomocą samodzielnych urządzeń teletransmisyjnych takich jak bramka VoIP lub telefon VoIP.

Bramka VoIP

To urządzenie telekomunikacyjne, które pozwala wykonać połączenie głosowe za pośrednictwem internetu przy pomocy tradycyjnych telefonów PSTN. Zadaniem bramki jest przetwarzanie sygnału analogowego na sygnał VoIP, dzięki czemu możliwe jest wykonywanie połączeń głosowych przez internet, nawet bez komputera. Najczęstszym protokołem z jakiego korzystają tego typu bramki jest SIP.

Telefon VoIP

Jest to aparat telefoniczny, w wyglądzie do złudzenia przypominający telefony PSTN, jednak zamiast analogowego wejścia umożliwiającego podłączenie linii telefonicznej, posiada gniazdo internetowe. Dzięki czemu przy użyciu tego telefonu można prowadzić rozmowy przez internet, choć użytkownik nie zobaczy w pierwszym kontakcie różnicy w sposobie ich wykonywania. Urządzenia tego typu działają nawet bez komputera, jednak jest on konieczny do skonfigurowania telefonu.