Oprogramowanie komputerowe jest to zespół informacji, poleceń, interfejsów i danych przeznaczonych dla komputera, które zapewniają jego poprawne funkcjonowanie, wyróżnia się kilka kategorii oprogramowania komputerowego w zależności od funkcji jakie ma pełnić.

Można mówić więc, o:

 • oprogramowaniu systemowym – umożliwia poprawne funkcjonowanie komputera, nie jest to termin tożsamy z pojęciem systemu operacyjnego, bowiem w skład oprogramowania systemowego wchodzi również oprogramowanie serwerów, oraz każdy typ oprogramowania, z którym użytkownik nie ma bezpośredniego kontaktu,

 • oprogramowaniu służącym do tworzenia nowego oprogramowania,

 • oprogramowaniu użytkowym, czyli oprogramowaniu, które bezpośrednio przeznaczone jest dla użytkownika i ma spełniać oczekiwane przez tego użytkownika funkcje,

 • bibliotekach programistycznych, czyli oprogramowaniu, które przeznaczone jest do wykorzystania przez inne programy.

Istnieją również inne typy oprogramowanie przeznaczone do spełniania konkretnych funkcji można tutaj wymienić:

 • edytory tekstu, grafiki, video i dźwięków,

 • DTP,

 • gry komputerowe,

 • frimware,

 • DBMS,

 • programowanie pośredniczące,
 • systemy eksportowe
 • a nawet wirusy komputerowe.