Contact center od call center różni się spektrum wykorzystywanych do komunikacji kanałów. Podczas gdy w call center głównym medium jest telefon, w contact center gama środków komunikacji jest znacznie bogatsza, można wśród kanałów wykorzystywanych w contact center wymienić między innymi:

  • e-mail
  • czat
  • kontakt online w czasie rzeczywistym poprzez stronę www
  • sms
  • telefaks
  • telefon
  • video

W przypadku contact center rozmowy przychodzące od klientów są szeregowane w postaci kolejki z nadanymi im priorytetami, a następnie według określonych kryteriów przekazywane do odpowiedniego konsultanta.